• Göreme Açık Hava Müzesi

  İsa'nın göğe yükselişinin ardından, ilk Hristiyanların başı bir türlü beladan kurtulamamıştır. Aziz Pavlus, bu mezalimin önüne geçmeye çalışarak Hristiyanlık dinini birazcık daha iyi anlatmaya çalışarak, Hristiyanlığın yayılmasında büyük bir görev üstlenmiştir. Tarsuslu Pavlus'un Kapadokyayı ziyaret edip etmediği tam olarak bilinmese de yine de bölgede bulunan veya Kapadokya'ya yerleşen Hristiyanlar üzerinde bir etkisi olduğu kanıksanamaz bir gerçektir.  Hali hazırda Roma İmparatorluğu sistem değişikliğine karşı olduğundan dolayı, Hristiyanlara mezalime uzun süre devam etmiştir. Bu durumdan kaçmak isterseniz gidip saklanabileceğiniz az sayıda yerden bir tanesidir Kapadokya... İnsanlar bunun bilincinde olarak küçük gruplar halinde Kapadokya Bölgesine gelmeye başlamışlardır. Geldiklerinde buldukları mağaralarda ya da kendi kazdıkları sığınaklarda kalarak yaşamlarını sürdürmeye çalıştıkları aşikardır.

  Özellikle Arap Akınları sırasında yeraltı şehirlerinde bir süre saklanan ve manastır hayatından ödün vermeyen Hristiyanlar, bu akınlar bittikten sonra belki de dünya tarihinde çok önemli bir sanat dalına imza atmışlardır.
  Kapadokya Sanatı adı verilen bu akım ileride Avrupa'daki Rönesans'a ilham kaynağı olacaktır.  Göreme Açık Hava Müzesi'nde iki tip boyama tekniği kullanılmıştır. Bunlar;

  1. Sekko / Tempera: Kırmızı kök boyanın direkt olarak uygulanması sonucu daha çok dekoratif veya ölçeklendirme yapılan boya şekline verilen addır.

  2. Fresk: Bir sıva üzerine kök boyalar kullanılarak yapılan detaylı olarak yapılan boyama şeklidir.

  Son bir not olarak Göreme Açık Hava Müzesi'nde bulunan kiliselerin adları yerel halk tarafından sonradan verilmiştir. O dönemdeki isimlerinin farklı olduğu hemen hemen kesin bir bilgi olarak söylenebilir.


  GÖREME AÇIK HAVA MÜZESİ  KİLİSELER